TSO

schoollunches

Tussenschoolse Opvang

Samen eten en spelen. Overblijven op school is leuk en het moment voor de kinderen om even te ontladen en te ontspannen. De kinderen komen tot rust, maar worden ook geprikkeld tot creativiteit, beweging, spel en contacten. De school zorgt voor een overblijflocatie, Sisa zorgt voor de invulling van het overblijven. De overblijfkrachten van Sisa zijn verantwoordelijk voor de invulling van het overblijven. Zij houden een oogje in het zeil, zorgen ervoor dat iedereen ook werkelijk iets eet en drinkt en letten erop dat alles soepel en plezierig verloopt.

Tarieven

  • Abonnement € 2,25 per keer
  • Vijf strippenkaart € 13,00 (€ 2,60 per keer)
  • Tien strippenkaart € 26,00 (€ 2,60 per keer)
  • Twintig strippenkaart € 48,00 (€ 2,40 per keer)

De betaling loopt via Sisa kinderopvang.

Strippenkaart of abonnement?

Wanneer uw kind op vaste dagen gebruik maakt van de TSO kiest u voor een abonnement. U kunt ook gebruik maken van flexibele TSO: opvang op wisselende dagen. In dat geval is een strippenkaart de beste keuze. Maakt u naast vaste dagen ook gebruik van flexibele TSO dan kunt u het beste een abonnement met een strippenkaart combineren.

Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de TSO via de website www.sisakinderopvang.nl Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging met daarbij ook de contactgegevens van de coördinator van de TSO op uw school en de contactgegevens van Sisa kinderopvang.

Contactpersoon

Voor algemene vragen over de TSO kunt u contact opnemen met

of bel Mobiel.: 06-20007394

 

  • Sisa kinderopvang
  • Oedsmawei 24 D
  • 9001 ZJ Grou
  • Tel. 088-0350400