Skoaltiden / Schooltijden

klok3

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag t/m donderdag:
8.30 uur - 14.15 uur (alle groepen)

Vrijdag:
8.15 uur - 11.45 uur (groep 1 t/m 4)
8.15 uur - 14.15 uur (groep 5 t/m 8)

(Continurooster op vrijdag. Klik hier voor informatie)

 Als uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 en 8.15 uur telefonisch door via 058 - 2501737. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.