Skoaltiden / Schooltijden

klok3

Met ingang van schooljaar 2019-2020 zijn de schooltijden als volgt:

 

Maandag t/m donderdag: 8.30uur - 14.15 uur (alle groepen)

Vrijdag: 8.30 uur - 12.00 uur (groep 1 t/m 4)

 8.30 uur - 14.30 uur (groep 5 t/m 8)

 

 (Continurooster op vrijdag. Klik hier voor informatie)

 

Als uw kind niet op school kan komen, geeft u dat dan tussen 8.00 en 8.15 uur telefonisch door via 058-2501737. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.