Over de Fôlefinne

Wolkom / Welkom

kinderen2

De skoalle stiet midden yn Easterwierrum en hat likernôch 35 learlingen. Troch dizze webside wolle wy jim in priuwke jaan fan de sfear op ús skoalle en sjen litte dat de bern mei nocht en wille meielkoar wurkje.

De school staat midden in het dorp Easterwierrum en telt rond de 35 leerlingen....

Meer over 'Wolkom / Welkom'

Schoolgids

SchoolgidsOTnoord21 22Beeldmerk

Hier vindt u:

Meer over 'Schoolgids'

‘Wat Telt Écht’ Gearhing film

Kwaliteitsklaver

Voor de zomervakantie hebben we met de kinderen en professionals van de scholen van Lemmer, Bolsward, IJlst en Baard samen een film gemaakt. De kinderen laten in de film zien wat de doelen zijn voor de komende jaren en wat de essentie is van ons onderwijs.

Wat Telt Écht – onderwijs vanuit de...

Meer over '‘Wat Telt Écht’ Gearhing film'

Onderwijsconcept, Visie en Missie

bloemen

Visie:

De visie van Onderwijsteam Noord is: Wij halen het beste uit kinderen naar boven en stimuleren hen tot persoonlijke excellentie.

 

Missie:

In de komende jaren zullen de scholen in Onderwijsteam Noord steeds meer samenwerken en zich richten op verdere integratie van de informatie- en...

Meer over 'Onderwijsconcept, Visie en Missie'

Zorg voor elk kind

handen

Hier vindt u ook informatie over:

  • De Plusklas Het Leerlab
  • Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Op De Fôlefinne vinden we het belangrijk dat alle kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Al vanaf groep 1 krijgen de kinderen die meer...

Meer over 'Zorg voor elk kind'

Peiling Oudertevredenheid

oudertevredenheidspeiling Meer over 'Peiling Oudertevredenheid'

Veiligheidsplan Gearhing

veiligheid

Hier vindt u het veiligheidsbeleid van Gearhing.

Meer over 'Veiligheidsplan Gearhing'