Samenwerking op vrijdag

childrenlaughandplay Nieuwtjes92

Nieuwtjes uit de samenwerkingsgroepen

Groep 3-4 (Easterwierrum)

juni 2016: vakantie

meten is weten -gr.4- maart 2016

de klok februari 2016

Groep 5-6  (Boazum)

diverse activiteiten juni 2016

Buitendienst maart 2016

Groep 7-8  (Wiuwert)

EHBO februari 2016

leren

Samenwerking op VRIJDAG

Pikeloer - Dûbelspan - Fôlefinne

Op iedere vrijdag werken de scholen van Wiuwert, Boazum en Easterwierrum samen in een schooldoorbrekend project.

Alle kinderen van de onze school gaan naar de volgende locatie:

 • gr. 1+2 - Blijven op de eigen school in eigen dorp.
 • gr. 3 - Fôlefinne-Easterwierrum 058 - 2501737 juf Truus Overal
 • gr. 4 - Fôlefinne-Easterwierrum 058 - 2501737 meester Willem Zijlstra
 • gr. 5+6 - Dûbelspan-Boazum 0515 - 521800 meester Tjitte Anema
 • gr. 7+8 - Pikeloer-Wiuwert 058 - 2501717 juf Irma Emmerig

Meer informatie, zoals planning en lesprogramma vindt u in dit document :

Denk aan brood, fruit en drinken voor de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 i.v.m. het overblijven op vrijdagmiddag.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het brengen en halen van de kinderen. (Carpoolen is handig en milieuvriendelijk.)

Schooldeur staat vanaf 8.00 uur open en na schooltijd wachten wij tot de kinderen opgehaald zijn.

Let op de aangepaste schooltijden op vrijdag: groep 1 t/m 4 8.30-12.00 en groep 5  t/m 8  8.30-14.30

En er is gymnastiek: dus gymkleding meenemen.

 

Veranderingen:

 • Veel kinderen gaan naar een andere school in een ander dorp
 • Vervoer van kinderen door ouders
 • Wijzigen van de schooltijden (continurooster op vrijdag)
 • Brood, fruit en drinken meenemen
 • Ontmoeten van andere kinderen
 • Meer interactie tussen kinderen onderling (= meer leren)
 • Meer interactie leerkracht-leerlingengroep (= meer leren)
 • De 4-groepscombi wordt op de drie scholen 2-groepscombi (= meer leren)