Streekschool

Een nieuwe school

In januari 2020 is de projectgroep 'ontwikkeling streekschool' van start gegaan, met afvaardigingen van MR-en en dorpsbelangen uit Boazum, Easterwierrum en Wiuwert. Er worden plannen ontwikkeld om te komen tot een sterke gezamenlijke streekschool voor de leerlingen van De Fôlefinne, De Pikeloer en Dûbelspan. De projectgroep gaat zich de komende tijd bezighouden met de ontwikkeling van een streekschool op een centrale plek tussen de dorpen.

De laatste jaren gaan de kinderen op vrijdag al samen naar school (vrijdagsamenwerking).

Hieronder treft u een aantal documenten aan:

... Komt de nieuwe streekschool er zo uit te zien? ...