Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

schoolreisje

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016/2017
In samenspraak met de activiteitencommissie is de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld op op een bedrag van €10,- per kind.
Deze bijdrage is bedoeld om al de extra leuke dingen voor de kinderen te doen waar de school geen subsidie voor ontvangt (o.a. Sinterklaas, Kerst, excursies, spelletjesochtend enz.) U ontvangt van de AC een factuur voor het betalen van deze bijdrage. Uw kind wordt uiteraard niet uitgesloten van deze activiteiten wanneer u besluit dit bedrag niet over te maken. Uw bijdrage maakt het voor de school en ouders wel mogelijk om deze feesten en activiteiten te organiseren en wordt dus zeer gewaardeerd. Alvast hartelijk dank!

Schoolreizen schooljaar 2016/ 2017
De exacte bestemmingen en financiële consequenties voor de schoolreizen zijn nog niet bekend. Doormiddel van een kort overzicht willen we u alvast een richtbedrag geven van de kosten van de schoolreizen voor dit schooljaar. U kunt rekening houden met ongeveer €20,- voor groep 1 tot en met 5 en voor de groepen 6, 7 en 8 ongeveer €75,- De kinderen van groep 6,7 en 8 gaan ieder schooljaar op schoolkamp. 

Meer informatie en het beleid vindt u in het bijgevoegde document. Klik hier

auto

Vervoer in auto's


De scholen willen midden in de wereld staan. We organiseren dan ook vaak excursies. Hierbij is het vervoer van de kinderen in auto's onontbeerlijk. We doen dan ook regelmatig een beroep op ouders om te rijden. Hierbij zijn enkele spelregels om het vervoer van de kinderen in auto’s veilig en goed te laten verlopen.

 

Protocol:

  • Wanneer u zich opgeeft om te rijden met een excursie, schoolreis etc., gaat u mee voor alle kinderen.
  • U heeft een inzittendenverzekering voor tenminste 5 personen.
  • Het rijden (en begeleiden) vindt plaats onder schooltijd en valt derhalve onder de verantwoording van school.
  • De school bepaalt in welke auto de kinderen plaatsnemen.

 

De rijdende ouder (chauffeur) controleert (onder supervisie van de leerkracht):

  • Of de kinderen in de autogordels zitten.
  • Er niet te hard gereden wordt.
  • De chauffeurs bij elkaar blijven.
  • Er niet meer dan 3 kinderen achterin zitten.
  • Alleen kinderen groter dan 1.35 m. eventueel voorin zitten.
  • Alle kinderen in de auto kleiner dan 1.35 m. Een zittingverhoger gebruiken.