Ouders

Open dag

folefinne

Wat:
Een open inloop ochtend om een kijkje te nemen in onze school.

Wanneer:
Woensdag 18 maart van 8.30u-10.00u.

Wie:
Iedereen die belangstelling heeft, wees welkom!

Waar:
Basisschool de Fôlefinne in Easterwierrum.

Meer over 'Open dag'

Samenwerking op vrijdag

childrenlaughandplay

Nieuwtjes uit de samenwerkingsgroepen

Groep 3-4 (Easterwierrum)

juni 2016: vakantie

meten is weten -gr.4- maart 2016

de klok februari 2016

Groep 5-6  (Boazum)

diverse activiteiten juni 2016

Buitendienst maart 2016

Groep 7-8  (Wiuwert)

EHBO februari 2016

Meer over 'Samenwerking op vrijdag'

Streekschool

Nwe school groen

Jazeker,

Er worden plannen ontwikkeld om te komen tot een sterke gezamenlijke streekschool voor Easterwierrum, Wiuwert en Boazum!

De laatste jaren gaan de kinderen op vrijdag al samen naar school. Nu wordt er gewerkt aan een uitbreiding van deze samenwerking.

Hieronder vindt u een aantal documenten...

Meer over 'Streekschool'

Ziek melden

ziek

Wanneer uw kind niet op school kan komen vanwege ziekte, geeft u dat dan vóór 8.30 uur telefonisch door via 058 - 2501737. Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Ziek melden'

Leerplicht en verlof

leerplicht

Leerplicht en verlof

Ouders/verzorgers kunnen verlof aanvragen via dit webformulier of de papieren versie downloaden.

U kunt voor hun kind verlof aanvragen voor:

- Verhuizing van het gezin

- Huwelijk van bloed- of aanverwanten

- Ernstige ziekte ouders, bloed- of aanverwanten

- Overlijden van...

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Medezeggenschap en Activiteitencommissie

schema driehoek kernwaarden2

De medezeggenschapsraad

Oudergeleding:

Klaas Jan Jorna

Gerben Boersma

Personeelsgeleding:

Wilma Zwart

Willem Zijlstra

MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk bepaald. Zo heeft de MR op een groot aantal onderwerpen het recht om een advies uit...

Meer over 'Medezeggenschap en Activiteitencommissie'

Anti-pestbeleid

pesten2

Hier vindt u ons pestprotocol.

De vertrouwenspersoon voor onze school is Gretha Rijpstra bereikbaar op gretha.rijpstra@gearhing.net

Voor vragen over ons pestprotocol kunt u terecht bij onze anti-pest coördinator juf Hanny.

Meer over 'Anti-pestbeleid'

School en thuis

dobbelsteen

School en thuis

Opvoeden en onderwijs zijn met elkaar verbonden. Goede samenwerking tussen ouders en school is daarom belangrijk. Zo zorgen we er samen voor dat kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Wat ouders van de school mogen verwachten

  • De school informeert ouders regelmatig en streeft naar...
Meer over 'School en thuis'

Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer

schoolreisje

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016/2017
In samenspraak met de activiteitencommissie is de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld op op een bedrag van €10,- per kind.
Deze bijdrage is bedoeld om al de extra leuke dingen voor de kinderen te doen...

Meer over 'Ouderbijdrage, schoolreisje en vervoer'